शै. व. २०७३ भर्ना समूहका विध्यार्थीहरुलाई पूर्णशुल्किय कार्यक्रमको अायबाट वितरण गरिने पूर्णशुल्किय गरिब तथा जेहेन्दार छात्रवृत्ति सम्बन्धि अत्यन्त जरुरी सूचना