जेहेन्दार छात्रवृत्ति तथा नि:शुल्कवृत्तिको अन्तिम नामावली सम्बन्धि सूचना (२०७३-१०-११)