२०७६ भर्ना समुह बि‍.ई/बि.आर्क तहका लागि “पूर्णशुल्कीय छात्रवृति २०५६” Shortlist को अन्तिम सूची प्रकाशित गरिएको सूचना !!!