२०७७ भर्ना समुहका स्नातक तहका लागि गरिब तथा जेहेन्दार छात्रवृति सम्बन्धी विद्यार्थीहरुको Shortlist को अन्तिम नामावली सूची प्रकाशित सम्बन्धी सूचना !!!