२०७५ भर्ना समुहमा अध्ययनरत विद्यार्थीहरुलाई प्रदान गर्ने जेहेन्दार छात्रवृति तथा निःशुल्कवृतिको अन्तिम नामावली सम्बन्धी सूचना !!!