२०६९ (आर्किटेक्चर), २०७०, २०७१, २०७२ र २०७३ भर्ना समुहको Full Fee Programme Wise Topper छात्रवृत्तिको सम्भावित नामावली सुची (२०७३-०९-१२)