२०६९ (आर्किटेक्चर), २०७०, २०७१, २०७२ र २०७३ भर्ना समुहको पुर्णशुल्कीय गरिब तथा जेहेन्दार छात्रवृत्तिको सम्भाव्य नामावली सुची सम्बन्धी सूचना (२०७४-०४-२२)