२०६९ (आर्किटेक्चर), २०७०, २०७१, २०७२ र २०७३ भर्ना समुहको पुर्णशुल्कीय गरिब तथा जेहेन्दार छात्रवृत्तिको अन्तिम नामावली सूची सम्बन्धी सूचना (२०७४-०५-२७)