२०६९ (आर्किटेक्चर), २०७०, २०७१, २०७२ र २०७३ भर्ना समुहको Full Fee Programme Wise Semester Topper छात्रवृत्तिको अन्तिम नामावली सूची सम्बन्धी सूचना (२०७४-०५-२८)