२०७० (आर्किटेक्चर), २०७१, २०७२, २०७३ र २०७४ भर्ना समुहको Full Fee Programme Wise Semester Topper छात्रवृत्तिको अन्तिम नामावली सुची सम्बन्धि सूचना (२०७४-११-२७)