२०७० (आर्किटेक्चर), २०७१, २०७२, २०७३ र २०७४ भर्ना समुहको पुर्णशुल्कीय गरिब तथा जेहेन्दार छात्रवृत्तिको सम्भाव्य नामावली सम्बन्धी सूचना (२०७५-०४-१४)