२०७५ भर्ना समुह सबै कार्यक्रममा अध्ययनरत विद्यार्थीहरुले पाउने जेहेन्दार छात्रवृति तथा निःशुल्कवृतिको सम्भाब्य सूचि प्रकाशन गरिएको सुचना!!!

2075_batch_jehendar_tatha_nisulkabriti_compressed