२०७३ भर्ना समूह आर्किटेक्चर कार्यक्रममा अध्ययनरत विद्यार्थीहरुलाई प्रदान गर्ने जेहेन्दार छात्रवृति तथा निःशुल्कवृतिको अन्तिम नामावली सूची प्रकाशन सम्बन्धी सूचना !!!