शै. व. २०७३ भर्ना समूहका विद्यार्थीहरुलाई पूर्णशुल्कीय कार्यक्रमको अायबाट वितरण गरिने गरिब तथा जेहेन्दार छात्रवृत्तिको सम्भब्य सूचि प्रकाशित गरिएको बारे (२०७३-१०-२०)