२०७३ भर्ना समुहको पुर्णशुल्कीय गरिब तथा जेहेन्दार छात्रवृत्तिको अन्तिम नामावली सुची सम्बन्धी सूचना (२०७३-११-०६)