२०७५ भर्ना समूह तस्रो वर्ष दोस्रो खण्डमा अध्ययनरत विद्यार्थीहरुलाई प्रदान गरिने जेहेन्दार छात्रवृति तथा निःशुल्कवृत्तिको सम्भाब्य सूची प्रकाशन सम्बन्धी सूचना !!!

2075_Batch_jehendar_tatha_nisulkabriti_compressed (1)_compressed-compressed