स्नातकोत्तर (M.Sc.) र विद्यावारिधि तहका विद्यार्थी/शोद्यार्थीहरुका लागि त्री .वि. रजिष्ट्रेशन फारम भर्ने जरुरी सुचना !!