स्नातकोत्तर (M.Sc.) र विद्यावारिधि तहका विद्यार्थी/शोद्यार्थीहरुका लागि त्रि .वि. रजिष्ट्रेशन फारम भर्ने सम्बन्धी स‌ंशोधन गरिएको सुचना !!